پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آغاز بازسازی جاده تنگی تاشقرغان

مسئولان محلی درولایت بلخ در شمال افغانستان از آغاز کار بازسازی جاده تنگی تاشقرغان خبر داده اند.

چهار روز پس از مسدود شدن شاهرای کابل - مزارشریف به دلیل باران های شدید که جاده را آسیب زده بود ، کار برای بازسازی شاهراه در منطقه تنگی تاشقرغان عملن آغاز گردیده است.

عنایت شهیر خبرنگار در بلخ در این باره گزارشی تهیه کرده است.