پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ناامنی و فساد چالشهای مهم سرمایه گذاران و تاجران افغان

یک سروی تازه در افغانستان نشان میدهد که ناامنی، فساد و عدم دسترسی به زمین، آب و برق هنوز بزرگترین چالش در برابر سرمایه گذاران و صنعتکاران است. این سروی از سوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان در چهار ولایت انجام شده است. مسولان این نهاد میگویند که آنها دریافته اند با وجود این مشکلات، سرمایه گذاران نسبت به اینده خوشبین هستند.

جزییات در گزارشی از مرضیه عدیل