پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صدای شما؛ سازمان ملل: کودکان افغان در معرض سوء استفاده گروه های مسلح

سازمان ملل متحد می گوید کودکان افغان در معرض سوء استفاده ای گروه های مسلح قرار دارند که زندگی آنها را نابود ساخته و به جسم و روان شان به شدت آسیب می رساند. دفتر این سازمان در افغانستان در تازه ترین گزارش خود گفته است، تنها در سال ٢٠١٣ میلادی ٥٤٥ کودک کشته و نزدیک به ١,١٥٠ تن دیگر زخمی شده اند. چقدر ازکودکان افغان محافظت شده و تا چه حد حقوق شان رعایت می شود؟ آیا شما شخصا با چنین تجربه ای روبرو شده اید؟ راه های جلوگیری از سوء استفاده از کودکان را، چه درجریان جنگ و یا صلح چگونه می بینید؟ نظر خود را می توانید روز سه شنبه هنگام پخش برنامه صدای شما در جریان برنامه شامگاهی با ما شریک کنید.

در برنامه ای صدای شما، شام سه شنبه، شنونده ها به این پرسش ها پاسخ گفته و دیدگاه های خود را شریک کردند.