پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چالشهای برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ناامنی را یکی از چالشهای اساسی برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری میداند. مقامهای این کمیسیون اما میگویند که نهادهای امنیتی اطمینان داده اند که امنیت انتخابات را تامین خواهند کرد. انتخابات ریاست جمهوری شانزدهم حمل افغانستان برنده ای نداشت و هیچ یک از نامزدها نتوانستند پنجاه درصد به اضافه یک رای را بدست آورد. یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که عبدالله عبدالله با کسب 45 درصد آرا و اشرف غنی احمدزی 31.6 درصد آرای حدود هفت میلیون رأی دهنده را که در دور اول شرکت کرده بودند، بدست آورده اند. قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بیست و چهارم جوزا برگزار شود.

نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در گفتگو با صفی الله امین زاده در کابل گفت که این کمیسیون برای برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آماده است و در حال حاضر روی طرح انتقال مواد انتخاباتی به مراکز رای دهی کار میکند.