پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وضع مقررات منع رفت و آمد و مشکلات مردم وزیرستان شمالی

ارتش پاکستان چند روز است که در وزیرستان شمالی مقررات منع رفت و آمد برقرار کرده و در حال اجرای عملیات جستجو برای یافتن شورشیان است. اقداماتی که با بسته شدن راه های مواصلاتی در منطقه قبیله ای وزیرستان شمالی همراه است و ساکنان این مناطق را با کمبود مواد غذایی و مشکلات جدی روبرو کرده است. اقدامات تازه ارتش پاکستان، پس از حمله بر کاروان نیرو های امنیتی در این منطقه هم مرز با افغانستان صورت گرفت.

نصیره محب خبرنگار ما در پاکستان در گزارشش می گوید، وزیرستان شمالی و جنوبی مناطق ناامن برای مردم، اما محل امن برای گروه های تند رو به شمار میرود.