پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نیروهای بریتانیایی 23 زندانی تحت نظارتش را به دولت افغاستان تحویل داد

مقام های افغان می‌گویند شماری از زندانیانی که در بازداشتگاه های نیروهای بریتانیایی در ولایات قندهار و هلمند زندانی بودند به دولت افغانستان سپرده شده است.

عبدالشکور دادرس از اعضای هیئت بررسی پرونده زندانیان بازداشتگاه‌های خارجی در افغانستان به بی بی سی گفت که نیروهای بریتانیایی 17 زندانی را در ولایت هلمند و شش زندانی را در ولایت قندهار به مقام‌های افغان تسلیم کرده اند. . بیشتر این افراد به اتهام همکاری با شورشیان مسلح مخالف دولت بازداشت شده بودند.

حکومت افغانستان نگهداری این زندانیان در بازداشتگاه های نیرو های بریتانیایی را غیر قانونی خوانده و پیش از این خواستار مسدود شدن تمامی بازداشتگاه های خارجی در افغانستان شده بود.

اما در همین حال فیلیپ هاموند وزیر دفاع بریتانیا گفته است که ،نیرو های بریتانیایی در شرایط خاص در میدان نبرد زمانی که مظنونان تندروی را دستگیر می کنند آنها را براساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در بازداشت نگهداری می کنند . آقای هاموند افزود که نیروهای بریتانیا در افغانستان در حالت جنگ اند بناءً حق دارند بر اساس قواعد بین المللی جنگ تمامی تدابیر لازم را روی دست گیرند .

عبدالشکور دادرس عضو هئیت رسیدگی به پرونده زندانیان بازداشتگاه های نیروهای خارجی درافغانستان در گفتگویی با محب مدثر در مورد تحویل گیری این زندانیان جدید گفت.