پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پوشش رادیویی روز جهانی ارتباطات و مخابرات

وزارت مخابرات افغانستان میگوید تا چند سال دیگر مردم ازطریق موبایل ویا شبکه های اینترنتی درانتخابات‌ها رای خواهند داد. بگفته این وزارت درحال حاضر ۹۰ درصد جمعیت افغانستان ازخدمات مخابراتی دسترسی دارند. مخابرات در ده سال گذشته درافغانستان پیشرفت چشمگیری داشته و درحال حاضر میلیون ها افغان به تیلفون های همراه وانترنت دسترسی دارند. همکار ما مرضیه عدیل به مناسبت روز جهانی مخابرات این گزارش را تهیه کرده است .