پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تعهد رئیس ستاد ارتش پاکستان برای همکاری در تامین امنیت انتخابات افغانستان

جنرال راحیل شریف رئیس ستاد ارتش پاکستان در نخستین سفرش به کابل، وعده داد که در تامین امنیت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان همکاری کند. جنرال راحیل با فرمانده ارتش، وزیر دفاع افغانستان و فرمانده عمومی ناتو در کابل دیدار و گفتگو کرد. او بر ادامه کمک پاکستان در روند صلح افغانستان و مبارزه با تروریسم نیز تاکید کرد. سفر آقای شریف در موقع حساسی صورت میگیرد.درست زمانی که افغانستان برای برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آماده می شود.

گزارش صفی الله امین زاده را بشنوید: