پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حملات هوایی پاکستان بر مخفیگاه‌های شورشیان

جت‌های جنگی پاکستان و هلی‌کوپترهای نظامی آن کشور چندین مخفیگاه شورشیان را در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی در نزدیکی مرز افغانستان بمباران کرده اند که در جریان آن ٦٠ تن از جنگجویان شورشی کشته شده اند. گزارش شده که شماری از کشته شده ها از نفرات ارشد شورشیان بوده اند.

زمزمه نیازی از کابل گزارش می‌دهد.