پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث هفته: اهمیت، دستآورد ها وچالش‌های سیکا

روز چهار شنبه، چهارمین اجلاس عالی سیکا یا کنفرانس تعامل وتقویت اقدامات برای اعتماد سازی در آسیا، در شهر شانگهای چین، رسماً گشایش یافت. موضوع اصلی کنفرانس توسعهء دیالوگ، اعتماد متقابل و همکاری برای ایجاد یک آسیای نو پر از صلح ثبات و همکاری است.

در حال حاضر ۲۴ کشور عضو سیکا اند و ۱۳ کشور دیگر به عنوان ناظر در دیدار های آن شرکت می کنند.

شی جین پینگ رییس جمهور چین، کشور میزبان اجلاس که از امروز تا سال ۲۰۱۶ ریاست سیکا را به عهده خواهد داشت، در بیانیه افتتاحیه خود به کشور های عضو سیکا هشدار داد که برای مقابله با چین در صدد تقویت اتحاد نظامی نشوند وخود مشکلات خود را حل کنند. به نظر می‌رسید که این اظهارات او متوجه ایالات متحده امریکا باشد. امریکا با شماری ازکشورهای عضو سیکا قرارداد های امنیتی دارد. آقای جین پینگ گفت: منازعات باید از راه‌های صلح آمیز حل شوند.

عبدالله شادان در بحث هفته، اهمیت، دستآوردها و مشکلات درونی سیکا را با عمر صمد پژوهشگر ارشد در بنیاد امریکای نوین، قندیل عباس استاد دانشگاه در اسلام آباد و احسان زروان کار شناس آسیای میانه در میان گذاشته است.