پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث فرهنگی: موزه ‌درافغانستان پیوندگاه گذشته و حال

18مه برابر با 28 ثور /اردیبهشت روز جهانی موزه بود و همه ساله از این روز در کشورهای مختلف جهان تجلیل می شود.

افغانستان نیز از کشورهایی است که موزیم ملی آن - تا قبل از جنگ های داخلی - از گنجینه های مهم منطقه به شمار می رفت. و در بیش از یک دهه گذشته نیز برای بازسازی این موزیم تلاش‌های صورت گرفته است.

در 36 دوره ای روز جهانی موزیم ، که از سوی کمیته بین المللی موزیم ها برگزار می شود ، شعار امسال روز جهانی موزه «آثار موزه‌ها، پدیدآور پیوندها» اعلام شد.

موزیم ها در جهان امروز در محور مسائل فرهنگی ،اقتصادی واجتماعی قرار دارد و به عنوان پلی برای پیوند گذشته ،حال وآینده به شمار میایند که می توانند در توسعه اجتماعی جوامع نقش به سزای ایفا کنند.

در بحث فرهنگی هفته محب مدثر نقش موزیم‌ها برای شناسایی نسل جدید افغانستان با گذشته کشور شان و جایگاه موزیم در پژوهش‌های تاریخی را با چند تن از کارشناسان باستان شناسی وتاریخ به بررسی گرفته است.

عمرا خان مسعودی رئیس موزیم ملی افغانستان ، محمد رسول باوری رئیس دانشگاه خوست و نویسنده ای کتاب "موزیم شناسی و سیر موزیم‌ها در افغانستان" از ، دکتر زمریالی طرزی باستان شناس افغاندرفرانسه و هادی حسنی پژوهشگر تاریخ و دانشجوی دکترای این رشته در دانشگاه تکزاس آمریکا؛ از ترکیه در این بحث شرکت کرده اند