پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برکناری بیش از پنج هزار کارمند انتخاباتی افغانستان

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نام‌های ۵۳۸۸ کارمند خود را در فهرست سیاه قرار داده و گفته که آنها دیگر نمی توانند در این کمیسیون کار کنند. یوسف نورستانی، رئیس این کمیسیون در یک نشست خبری گفت که اتهام‌هایی مبنی بر دست داشتن این افراد در تخلفات انتخاباتی مطرح شده و ممکن است شماری از آنها به نهادهای قضایی هم معرفی شوند. هرچند آقای نورستانی توضیح بیشتری درباره این افراد نداد، اما پیش از این مقام‌های کمیسیون انتخابات گفته بودند بیشتر کارمندانی که متهم هستند، کارمندان موقت هستند. در همین حال فیفا بنیاد انتخابات آزاد وعادلانه برکمیسیون های انتخابات و رسیده گی به شکایات انتخاباتی انتقاد کرده که تا هنوز درمورد علت وعوامل کمبود برگه های رای دهی در روز انتخابات توضیحاتی نداده .

گزارش مرضیه عدیل خبرنگار بی بی سی در کابل را بشنوید: