پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انشعاب محسودی ها از طالبان پاکستان

یک جناح عمده طالبان پاکستان از گروه اصلی جدا شده است. اعظم طارق، از فرماندهان یکی از جناح‌های اصلی طالبان پاکستان، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که شعبه طالبان در منطقه وزیرستان جنوبی پاکستان در پی اختلاف نظر با رهبری طالبان از این گروه منشعب شده است. این جناح به قبیله محسود در این منطقه وابسته است. گروه منشعب شده، خالد محسود را به عنوان رهبر جدید وزیرستان جنوبی انتخاب کرده است.

نصیره محب از پشاور گزارش می دهد.