بحث هفته: نتایج انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث هفته: نتایج انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا

روز یکشنبه انتخابات برای پارلمان اتحادیه اروپا به پایان رسید و اما نتایج آن یک زمین لرزه سیاسی توصیف شد. در این انتخابات، ناسیونالیست ها، نیوفاشیست‌ها و چپ گرایان ضد اتحادیه اروپا و ضد اقتدار بروکسل، قادر شدند که به پیروزی بی سابقه‌ای برسند. پیروزی این گروه‌ها در چهار کشور نمایان تر از سایر کشورها بود.

در فرانسه حزب سوسیالیست فرانسوا اولاند از جبهه ملی، حزبی که در نژاد پرستی و یهود ستیزی ریشه دارد، شکست تاریخی خورد. در بریتانیا حزب محافظه کاردیوید کامرون در این انتخابات در مقام سوم قرار گرفت. در یونان محافظه کاران از حزب چپ جوان سیریزا که مخالف اقدامات ریاضتی است، شکست خورد و در دنمارک ناسیونالیست‌های ضد مهاجرین به پیروزی رسیدند.

در بحث این هفته‌، عبدالله شادان دلایل موفقیت مخالفان، اثرات نتایج این انتخابات برسیاست‌های احزاب طرفدار اتحادیه اروپا و اقدامات آینده آنها، و همینطور تاثیر احزاب مخالف اتحادیه را بر روند تصمیم‌گیری های آتی آن، با مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیهء اروپا، شهریار رادپور کارشناس امور بریتانیا و روح الله یعقوبی از اعضای حزب کارگر بریتانیا بررسی گرفته است.