جرگه آزاد، برنامه۲۳- توقعات مردم از کاندیداهای دور دوم انتخابات
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جرگه آزاد، برنامه۲۳- توقعات مردم از کاندیداهای دور دوم انتخابات

دو نامزد پیشتاز ریاست جمهوری افغانستان کار زار های انتخاباتی شان را آغاز کردند. توقعات و خواست‌های مردم از آنها چی خواهد بود و پاسخ آنها به مردم چیست؟

تعدادی از آنها از ولایت‌های مختلف در برنامه جرگه آزاد در کابل گرد آمدند تا مستقیماً سوالات خود را با دو نامزد پیشتاز ریاست جمهوری افغانستان مطرح کنند.

این برنامه را تاج‌الدین سروش تهیه و اسماعیل سعادت ارایه کرده است.