صدای شما: کاهش سربازان امریکایی در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صدای شما: کاهش سربازان امریکایی در افغانستان

امریکا ۹۸۰۰ سرباز خود را پس از اتمام عملیات جنگی اش در افغانستان ‌‌در پایان سال ۲۰۱۴ میلادی در افغانستان نگاه خواهد داشت.

بر اساس برنامه ای که رییس جمهوری امریکا اعلام کرده است، این تعداد به تدریج از افغانستان خارج می شوند وپس از سال ۲۰۱۶ تنها ۱۰۰۰ سرباز امریکایی برای حفاظت از سفارت امریکا، آموزش سربازان افغان و برای "کمک‌های امنیتی" در افغانستان باقی می مانند.

رییس جمهوری امریکا گفت: "از این پس گشت زنی در شهرها، کوه ها و دره های افغانستان به عهده افغان هاست و سربازان امریکایی این ماموریت را ایفا نخواهند کرد."