پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گوگل حق درخواست حذف اطلاعات شخصی را به اروپایی ها داد

گوگل در پاسخ به حکم دادگاه عالی اروپا سرویس جدیدی راه‌اندازی کرده است که به شهروندان اروپایی اجازه می‌دهد که درخواست حذف اطلاعات شخصی خود از این موتور جستجو را مطرح کنند.

دادگاه عالی اروپا مستقر در لوکزامبورگ، اوایل ماه جاری میلادی در حکمی گوگل را به رعایت آنچه "حق فراموش شدن" نامیده شده، موظف کرد.

در برنامه ای شامگاهی مطلب مفصلی داشتیم در مورد پیامدهای این اقدام گوگل.