پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رسیدگی علنی به شکایتها درمورد نتایج انتخابات شوراهای ولایتی

کمیسیون رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی بررسی علنی شکایتها در مورد نتایج انتخابات شورا های ولایتی را آغاز کرد. مسئولان این کمیسیون گفته اند آرای تمامی محلاتی را که درمورد آنها شکایت شده، بازشماری میکنند. در اولین نشست علنی، شکایت ها در مورد نتایج انتخابات در پنج ولایت شمالی بررسی شد. در این حال، تلاش نامزدهای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری هم ادامه دارد.

جزییات بیشتردرگزارشی از مرضیه عدیل