پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلفات و خسارات سیل در ولایت تخار

مقامهای محلی ولایت تخار در شمال افغانستان می‌گویند که جاری شدن سیل در این ولایت دست کم هشت کشته برجای گذاشته است. گفته می‌شود که دهها نفر دیگر هم ناپدید شده اند. مقامهای محلی می گویند که حدود ششصد خانه و بخشی از مزارع هم آسیب دیده و صدها باشنده محل مجبور شده اند خانه های شان را ترک کنند.

احمد الهام از قندوز گزارش می‌دهد.