پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حفظ ثبات افغانستان پس از خروج نیروهای بین‌المللی

ریس جمهور اوباما هفته گذشته اعلام کرد که تنها 9800 سرباز امریکایی در افغانستان برجا خواهد گذاشت که تا سال 2016 میلادی به کمتر از یک هزار نفر خواهد رسید.

ژنرال جوزف دنفورد، فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان می‌گوید که کاهش مرحله ای نظامیانش در افغانستان به چند صد نفر تا 2016 به معنای گزینه صفر نیست. آقای دنفورد در یک کنفرانس خبری گفت که آمریکا بعد از سال 2014 افغانستان را رها نخواهد کرد.

ژنرال جوزف دنفورد گفت آنها آماده اند تا پس از خروج سربازان پایگاههایی را که در اختیار دارند به جانب افغانستان تحویل بدهند و همکاری و مساعدت شان برای تقویت ارتش ملی نیز ادامه می یابد.

حق نشر عکس AFP

دولت افغانستان در واکنش به خبر کاهش سربازان آمریکایی با ارسال یک نامه خبری به رسانه ها از کاهش سربازان جنگی آمریکایی در خاک افغانستان طبق جدول زمانی تا تقرب به صفر استقبال کرد.

پایان حضور نظامی امریکا و به عهده گرفتن امور امنیتی کشور توسط نیروهای مسلح افغان از خواسته های اساسی رئیس جمهور، دولت و مردم افغانستان بوده است. در این زمینه که معنای این تصمیم اداره اوباما چه است و چه راهای برای حفظ ثبات افغانستان پس از خروج نیروهای بین المللی میتوان اتخاذ کرد با عتیق الله بریالی معاون پیشن وزیر دفاع افغانستان مصاحبه انجام شده اینجا می شنوید: