پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زندان یازده میلیون دالری در بغلان نیمه ویران

اداره ویژه بازرسی امریکا از بازسازی افغانستان، در گزارش تازه‌ای میگوید که بخش عمده ساختمان زندان بغلان که به پول امریکا ساخته شده، پس از مدتی ویران شده است. این اداره که بر کمک‌های امریکا در افغانستان نظارت دارد می‌گوید که ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار دالر برای ساخت آن زندان صرف شده است.

احمد یما سری به این زندان زده است.