راه‌های جلوگیری از مداخله مقامات دولتی در انتخابات

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان در دو فرمان جداگانه، از مقامات دولتی و مسئولان امنیتی خواسته است از دخالت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بپرهیزند.

فرمان‌های رئیس جمهور پس از آن صادر شده که یکی از نامزدهای پیشتاز دور اول انتخابات، از مداخله برخی از مقامات محلی و برخی از فرماندهان نیروهای امنیتی شکایت کرد و خواهان تعلیق وظایف و معرفی آنها به دادگاه شد.

کمیسیون انتخابات تهدید کرده است که اگر حکومت بر علیه آن عده از مقاماتی که در دور اول انتخابات به دخالت و تقلب دست زده‌اند، اقدامی نکند، نام‌های آنها را در رسانه‌ها افشا خواهد کرد.

به همین بهانه در برنامه پنجشنبه صدای شما از شما می‌پرسیم که تا چه حدی ممکن است که مقامات حکومتی و فرماندهان و افسران نیرو های امنیتی در دور دوم انتخابات، فرمان های رئیس جمهور کرزی را درخصوص حفظ بی‌طرفی و مداخله نکردن رعایت کنند؟

حکومت، کمیسیون انتخابات و تیم‌های انتخاباتی چه نقشی می‌توانند در جلوگیری از مداخله این مقامات ایفا کنند؟

برای ابراز نظر، شام پنجشنبه به این شماره به ما زنگ بزنید:

٠٠٤٤٢٠٧٤٣٦٠٩١٩

و یا به این نشانی به ما ایمیل بفرستید:

dari@bbc.co.uk

همچنین، می توانید درین باره نظر‌تان را در فیسبوک بی‌بی‌سی افغانستان مطرح سازید و یا هم شماره تلفن خود را بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم.