پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگرانی از فعالیت جنگجویان نقاب پوش در ولایت نورستان

مقام های محلی در نورستان از وارد شدن یک گروه صد نفری نقاب پوش که ادعا شده وابسته به لشکر طیبه پاکستان است، به این ولایت خبر داده اند. والی نورستان گفته این گروه تا کنون شماری از فرماندهان محلی طالبان را به دلیل ناکامی در برهم زدن روند انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعدام کرده است. ریاست امنیت ملی ولایت نورستان ویدیویی را به خبرنگاران نشان داده است که در آن چند مرد نقاب پوش چهارتن را دار می زنند. شماری از ساکنان ولسوالی کامدیش نورستان به بی بی سی گفتند که فعالیت های این نقاب پوشان در آنجا موج تازه‌ای از بیم و هراس را بوجود آورده است.

ملیار صادق آزاد که برای بررسی این مسئله و کسب اطلاعات بیشتر به نورستان رفته بود، گزارش می دهد.