پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تدبیر تازه دولت مصر برای مبارزه با آزار جنسی زنان

دولت مصر مجازات تازه یی را برای کسانی که عاملان آزار جنسی زنان در نظر گرفته است. عدلی منصور رئیس جمهور کنونی مصر فرمانی صادر کرده که براساس آن مجرمان می توانند تا پنج سال زندانی شوند. هدف از صدور این فرمان مبارزه جدی تر با پدیده آزار جنسی زنان در مصر خوانده شده که مشکلی در حال افزایش است. فعالان حقوق بشر ابعاد پدیده آزار جنسی زنان در مصر را تکان دهنده توصیف کرده اند. سازمان ملل متحد گفته است که از هر ده زن مصری ۹ نفر از آنان با آزار جنسی روبرو بوده اند.

عبدالله شادان در گفتگو با علی سلیمی از اهمیت اقدام تازه دولت مصر گفت.