مردان نقاب‌پوش ۱۲ فرمانده گروه طالبان را اعدام کردند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مردان نقاب‌پوش ۱۲ فرمانده گروه طالبان را اعدام کردند

مقام های محلی در نورستان از وارد شدن یک گروه صد نفری نقاب پوش به این ولایت، که گفته می شود وابسته به لشکر طیبه پاکستان است، خبر داده اند. والی نورستان گفته این گروه تا کنون شماری از فرماندهان محلی طالبان را به دلیل ناکامی در برهم زدن روند انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعدام کرده است. ریاست امنیت ملی ولایت نورستان ویدیویی را به خبرنگاران نشان داده است که در آن چند مرد نقاب پوش چهارتن را دار می زنند. شماری از ساکنان ولسوالی کامدیش نورستان به بی بی سی گفتند که فعالیت های این نقاب پوشان در آنجا موج نوی از بیم و هراس را خلق کرده است.

ملیار صادق آزاد که برای بررسی این مسئله و کسب اطلاعات بیشتر به نورستان رفته بود این گزارش را تهیه کرده است.