پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

استراتژی جدید دولت افغانستان برای مبارزه با مواد مخدر

دولت افغانستان از کشور های منطقه خواسته تا به دور از ملاحظات سیاسی در راستای مبارزه علیه مواد مخدر همکاری کنند. مقامات افغان تاکید کرده اند که کشور های همسایه باید مانع ورود مواد کیمیاویی به افغانستان شوند که در تهیه مواد مخدر به کار میرود. این نکات درج سند همکاری های منطقه یی در امر مبارزه علیه مواد مخدر است که امروز از سوی دولت افغانستان به نماینده های کشور های منطقه و برخی از کشور های اروپایی ارایه شد.

صفی الله امین زاده گزارش میدهد.