پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قربانیان سیلابها در ولایت بغلان

بر اساس گزارشها شمار قربانیان سیلابها در ولایت شمالی بغلان اکنون به بیش از هشتاد نفر رسیده است. گزارشها همچنان حاکی از ناپدید بودن دوصد نفر دیگر است. در همین حال مقامات محلی گفته اند سیلابها حدود دو هزار خانه و ساحات زیادی از باغها و زمینهای زراعتی را نیز تخریب کرده است. دولت افغانستان خواستار ارسال کمک های فوری به مناطق آسیب دیده شده است وهیاتی از کابل برای ارزیابی و کمک رسانی به بغلان رفته بود. گفتگو با احمد جاوید بشارت سخنگوی قوماندانی امنیه بغلان در مورد شمار تلفات و خسارات این سیلابها.