پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تامین امنیت در دور دوم انتخابات

دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه ،بیست و چهارم جوزا برگزار می شود. تامین امنیت انتخابات از شرایط مهم برگزاری انتخابات شفاف عنوان می شود. نگرانی های نیز وجود دارد که در دور دوم انتخابات چالش های امنیتی بیشتر شده است. نیروهای امنیتی افغان هرچند می گویند که برای تامین امنیت انتخابات کاملا آماده هستند و اطمینان از تامین امنیت در حدیست که تعداد مراکز رای دهی نسبت به دور اول انتخابات بیشتر شده است، اما هنوز هم برخی از احتمال خشونت ها در روز انتخابات سخن می گویند. علی الرغم نگرانی های امنیتی، در دور اول انتخابات ریاست جمهوری میزان مشارکت مردم بسیار بالا بود و بر اساس آمار ها حدود هفت ملیون نفر در دور اول انتخابات شرکت کردند.