پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طرح قانون تطهیر پول افغانستان تصویب نشد

حق نشر عکس AFP

طرح قانون پول شویی یا تطهیر پول در افغانستان بار دیگر تصویب نشد. این بار به دلیل تکمیل نبودن نصاب نمایندگان در مجلس تاخیر شد. این طرح قبلاً از سوی کمیته متشکل از نماینده‌های کمیسیون‌های هژده‌گانه مجلس، بانک مرکزی و وزارت عدلیه نهایی شده است. بدون تصویب این قانون آینده نظام مالی افغانستان با خطر روبروست.

پیشتر رییس بانک مرکزی افغانستان گفته بود اگر این قانون تا ۲۲ ماه جون تصویب نشود، افغانستان در فهرست سیاه بانک‌های معتبر جهان شامل خواهد شد.

شریف ولید در گفتگویی با شکریه بارکزی عضو مجلس نمایندگان افغانستان دلایل عدم حضور حد نصاب مجلس و عدم تصویب این قانون را پرسیده است.