'رهبران روند صلح، در افغانستان صلح نمی خواهند'

حق نشر عکس BBCPersian.com
Image caption تاکنون شمار زیادی از زندانیان طالبان در روند صلح از زندان رها شدند

گزارش 'گفتگوهای افغانی در مورد صلح' از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر و گروهی از نهادهای مدنی امروز منتشر شد.

این گزارش نتیجه گفتگو با بیش از شش هزار نفر در سراسر افغانستان است.

در این گزارش آمده که اکثر افغانها از روند فعلی مذاکرات صلح در افغانستان ناراضی هستند و آن را ناکام می دانند.

مصاحبه شوندگان گفته اند که برنامه صلح در افغانستان توسط افرادی رهبری می شود که منافع شان در ادامه جنگ نهفته است.

آنها در این گزارش از دولت خواسته اند که برای تامین صلح، به اقشار مختلف مردم در این روند سهم دهند و دلایل اجتماعی جنگ را رفع کنند.

عزیز الله رفیعی رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان می گوید نتایج این گزارش نشان می دهد که جنگ در افغانستان ریشه در فساد، ضعف امنیتی، فرهنگ معافیت و نبود عدالت اجتماعی و توسعه متوازن دارد.

هدف اصلی این گزارش ارائه یک دید اجتماعی نسبت به جنگ جاری در افغانستان است.

از فساد اداری تا رعایت نشدن حقوق بشر

در گزارش گفتگوهای صلح آمده که نارضایتی بیشتر افغانها از دولت فعلی، به دلیل فساد گسترده، ضعف حاکمیت قانون و معافیت(عدم پیگری پرونده های مرتبط با جنایات جنگی در افغانستان) فراگیر از مجازات است که علل اصلی درگیری های مسلحانه می باشد.

مصاحبه شوندگان در این گزارش از دولت خواسته اند که حساب‌ ده باشد و با شفافیت و موثریت کار کند.

ضعف نیروهای امنیتی دولت در بعضی مناطق کشور و وجود گروه های مسلح غیرمسئول از دلایل دیگری است که به باور مصاحبه شوندگان، باعث تشدید جنگ در افغانستان شده است.

در این گزارش آمده که مردم می خواهند این ملیشه ها و گروه ها هر چه سریعتر خلع سلاح شوند.

همچنان مصاحبه شوندگان برای تامین صلح در کشور، خواهان حل منازغات تنظیمی و قومی در بعضی مناطق کشور شده اند.

در گزارش آمده که عدم پیشرفت اقتصادی و نابرابری های اجتماعی سبب ناامیدی بسیاری از مردم و پیوستن آنها به مخالفان دولت شده است.

مصاحبه شوندگان از دولت خواسته اند که با ایجاد شغل، سرمایه گذاری های اقتصادی و فراهم آوری زمینه تحصیل برای جوانان برای حل این مشکل بکوشند.

آنها همچنان خواسته اند که آگاهی دهی از حقوق بشر افزایش یابد و فرهنگ معافیت از بین برود.

در این گزارش تاکید شده که روند صلح تنها زمانی موفق خواهد شد که بر اساس خواست مردم و پیشنهادات آنها پیش برود.

گروه های مختلف مردم از جمله زنان خانه دار، کسبه کاران، آموزگاران، کشاورزان، دانشجویان، بزرگان سیاسی و مذهبی، اعضای پیشین گروه های مخالف جزو مصاحبه شوندگان این گزارش بودند.

نمایندگان دو تیم انتخاباتی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در جلسه اعلام نتایج این گزارش حضور داشتند و وعده سپردند که در صورت کامیابی از نتایج این گزارش استفاده کنند.

دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان_یوناما_نیز از نشر این گزارش استقبال کرده است.

یان کوبیش نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید این گزارش در حقیقت بازتاب دهنده نظریات آن عده از افغانها است که همیشه در حاشیه مانده اند.

جورجیت گنیون مسئول حقوق بشر یوناما نیز از سیاست گذاران در افغانستان خواسته که از این طرح و گزارش در برنامه های شان استفاده کنند.

مطالب مرتبط