پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مردان مسلح، سی و پنج استاد و دانشجوی دانشگاه قندهار را در غزنی ربودند.

مقام‌های محلی در ولایت غزنی در جنوب افغانستان گفته‌اند که طالبان ۳۵ نفر از استادان و دانشجویان دانشگاه قندهار را در مسیر شاهراه قندهار-کابل ربودند. معاون والی غزنی به بی بی سی گفت، افراد گروه طالبان بس حامل آنها را در روستای نور بابا در ولسوالی اندر ولایت غزنی متوقف کردند و آنها را به محل نامعلومی با خود بردند. به گفته او، یک نفر از استادان دانشگاه قندهار که در بس دیگری بود نیز در اثر درگیری بین طالبان و نیروهای پلیس زخمی شده است.

گزارش مامون درانی خبرنگار در قندهار را بشنوید: