جرگه آزاد، برنامه ۲۴ نقش رسانه ها در انتخابات
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جرگه آزاد، برنامه ۲۴ نقش رسانه ها در انتخابات

برخی از رسانه ها در دور دوم انتخابات تصمیم گرفته اند که گزارش های مربوط به شورشیان را نشر نکنند٬ با آنکه در دور اول نیز چنین برخوردی را با آنها داشته اند، اما در کل نقش رسانه‌ها در دور اول انتخابات افغانستان ارزشمند شمرده می شود.

جرگه آزاد در یکی دیگر از سلسله برنامه‌های خود در مورد نقش و کارکرد رسانه‌ها بحث کرده است.

مهمانان این برنامه سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ٬ نجیبه ایوبی رییس گروپ رسانه ای کلید٬ گلالی نور صافی عضو ولسی جرگه ضیأالحق امرخیل رییس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات و عبدالحمید مبارز رییس اتحادیه ژورنالیستان افغانستان هستند.

این برنامه را تاج الدین سروش تهیه و اسماعیل سعادت ارایه کرده است.