پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تیم دلخواه تان در بازی های جام جهانی فتبال

حق نشر عکس AFP GETTY

بازی های جام جهانی فتبال امسال در برازیل با شرکت ۳۲ کشور برگزار شده است. این بازی های یکماه ادامه می یابد و میلیونها نفر در سراسر جهان این بازی هارا از صفحات تلویزیون های شان تماشام می کنند. در افغانستان نیز این مسابقات علاقمندان و دوستداران بی شماری دارد.برنامه صدای شما نیز به همین موضوع اختصاص یافته با میزبانی ببرک احساس.