پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اطمینان نهادهای امنیتی به رأی دهندگان افغان

نهادهای امنیتی افغان می گویند که تدابیر شدیدی را برای تأمین امنیت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به اجرا گذاشته‌اند. وزار داخله افغانستان می گوید که در مورد توانایی نیروهای افغان در تامین امنیت انتخابات اطمان کامل دارد و رییس امنیت این کشور می گوید که بسیاری از برنامه های شورشیان برای برهم زدن انتخابات را خنثی کرده اند. این دو نهاد از رأی دهندگان افغان خواسته اند که با خاطر آرام در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند. سید انور از کابل گزارش می دهد