پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

"شمارش آراء در حضور ناظران داخلی و بین المللی ادامه میابد"

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در واکنش به اظهارات اخیر عبد الله عبد الله، یکی از دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستانگفته است که در حضور ناظران بین‌المللی و داخلی به شمارش آراء ادامه می دهد. عبدالله عبدالله پیشتر گفته بود که این کشور به بن‌بست سیاسی دچار شده و مسئولیت این وضع به عهده رئیس جمهوری و کمیسیون‌های انتخاباتی است. او همچنین گفت که ادامه کار کمیسیون انتخابات را "غیر مشروع" می‌داند. جزیات بیشتر را از جواد صمیمی بشنوید.