پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتشار یک فایل صوتی جنجالی مرتبط با انتخابات از سوی ستاد انتخاباتی عبدالله

ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله، نامزد ریاست جمهوری افغانستان یک فایل صوتی را در اختیار رسانه‌ها قرار داده و ادعا کرده که در آن گفتگوهای تلفنی میان آقای امرخیل، رئیس دبیرخانه کمیسیون انتخابات با شماری از کارمندان ستاد اشرف غنی احمدزی دیگر نامزد ریاست جمهوری و کارمندان محلی این کمیسیون‌ ضبط شده است.

در این فایل صوتی، فردی که ستاد آقای عبدالله مدعی شده که ضیاالحق امرخیل است به فردی که ادعا شده عضو ستاد انتخاباتی آقای احمدزی است، به زبان پشتو دستور می‌دهد که "دست روی دست ننشیند و کاری کند."

در قسمت دیگری از این فایل صوتی، به یکی از کارمندان ارشد محلی کمیسیون انتخابات دستور داده می شود که "گوسفندها" را به کوه‌ها ببرد و "چاق" برگرداند. ستاد آقای عبدالله ادعا می‌کند که منظور او بردن صندوق‌های خالی و پر کردن آن به نفع آقای احمدزی است.

ستاد آقای عبدالله توضیح نداده است که این فایل صوتی چگونه به دست آنها رسیده است، اما یک عضو ارشد این ستاد ادعا می‌کند که افرادی در امنیت ملی افغانستان این فایل صوتی را در اختیار آنها گذاشته‌اند.

هیچ منبع مستقلی صحت و سقم این نوار و تعلق آن به آقای امرخیل را تایید نکرده است.

به گفته ستاد آقای عبدالله، او نسخه‌ای از این فایل را به رئیس جمهوری افغانستان هم فرستاده است و آقای کرزی هم اطمینان داده که موضوع را بررسی خواهد کرد.

گزارش صفی الله امین زاده را بشنوید