افغان‎‌ها در دو سوی جنگ سوریه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

"ملا امام مسجد فرزندم را به رفتن به سوریه ترغیب کرده است"

خانواده های دو تن از جوانان افغان مقیم بریتانیا که برای جنگ برعلیه حکومت بشار اسد به سوریه رفته اند، ملا ا<span >مام مسجدی در شهر کاونتری انگلستان را متهم به ترغیب فرزندان شان به رفتن به سوریه کرده اند. اما ملا امام این اتهام را رد کرده است.<span >دقیقا سه ماه از رفتن این جوانان افغان به سوریه می‌گذرد.<span >خانواده های آنها به شدت نگران اند و امید زیادی هم به بازگشت فرزندان شان ندارند.<span >پدر علی، یکی از این دو جوان، به خبرنگار ما علی آرین گفته است که فرزندش<span >بدون اطلاع خانواده و به تشویق ملای مسجد محل شان به سوریه رفته و احتمالا در صفوف داعش است.

<span >