پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حضور افغان‌های مقیم بریتانیا در جنگ برعلیه حکومت بشار اسد در سوریه

بی بی سی به شواهدی دست یافته که نشان میدهد شماری از جوانان افغان مقیم بریتانیا برای جنگ برعلیه حکومت بشار اسد به سوریه رفته اند. پیش از این شماری از مهاجران افغان که در ایران زندگی می‌کنند در کنار سربازان ارتش بشار اسد در حال جنگ دیده شده اند. خانواده های دو تن از این جوانان به علی آرین، خبرنگار بی‌بی‌سی که این ماجرا را در سه ماه گذشته دنبال می‌کرده گفته اند فرزندانشان بدون اطلاع آنها به سوریه رفته اند. احتمال می‌رود حدود ۵۰۰ بریتانیایی در میان پیکارجویان دولت اسلامی عراق و شام، داعش باشند. عبدالخبیر امانی، پدر راشد، یکی از این دو جوان افغان مقیم بریتانیا در مورد فرزندش به علی آرین گفته است.