پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تقدیر کرزی از امرخیل بخاطر استعفایش

رئیس جمهور کرزی از استعفای ضیاءالحق امرخیل تقدیر کرده و گفته است که آقای امرخیل با این اقدام راه را برای ادامه روند عادی انتخابات باز کرد. در همین حال کمیسیون انتخابات از عبدالله عبدالله نامزد معترض انتخابات خواسته است تا به اصول انتخابات پابند باشد و ناظرانش را برای نظارت از روند انتخابات دوباره به مرکز جمع بندی آرا بفرستد. تیم انتخاباتی آقای عبدالله اما می‌گوید تا زمانیکه در مورد بی طرفی کمیسیون انتخابات مطمئن نشود نتیجه انتخابات را نخواهد پذیرفت.

وحید پیکان گزارشی از کابل دارد که متعاقب آن واکنش سازمان ملل را هم آورده ایم.