پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه درگیری با طالبان در هلمند

از جنوب افغانستان، گزارش می رسد که نبرد سنگینی بین طالبان و نیروهای دولتی در بخشهایی از ولایت هلمند ادامه دارد. به گفته مقامات محلی، بیش از هزار جنگجوی طالب چند روز پیش حملات هماهنگی را در دست کم چهار ولسوالی در ولایت هلمند آغاز کردند.

دولت افغانستان میگوید کنترل بخشهایی از این چهار ولسوالی را دوباره به دست گرفته است. در همین حال، مقامهای محلی ولایت هلمند میگویند بدنبال حملات طالبان بر ولسوالی نوزاد، حدود 2 هزار خانواده ازاین منطقه آواره شده اند.

از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان میگوید وضعیت در ولایت هلمند در جنوب به حالت عادی بازگشته و نیروهای بیشتری را برای تامین امنیت و مقابله با شورشیان طالب فرستاده است.

جنرال افضل امان رئیس عملیات های این وزارت در گفتگوی با بی بی سی گفته که درگیری در برخی محلات ولسوالی سنگین هنوز ادامه دارد.