پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عبدالله در میان هزاران تن از هواداران معترضش در کابل

عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری در انتخابات اخیر افغانستان، امروز در کابل تظاهرات هزاران نفری را رهبری کرد که علیه آنچه تقلب انتخاباتی نامیده شده، به خیابان ها آمده بودند. دکتر عبدالله می گوید در دومین دور انتخابات ریاست جمهوری به نفع رقیب او اشرف غنی، تقلب شده است. بشیر پیمان گزارشی از کابل در این باره دارد.