پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ستاد عبدالله: کمیسیون‌های انتخاباتی دیگر مشروعیت ندارند

ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میگوید که دیگر تصمیم ها و فیصله های کمیسیونهای انتخاباتی از نظر این ستاد، مشروعیت ندارد و آن را رد می کند. نصرالله بریالی ارسلایی رئیس ستاد آقای عبدالله گفت که این ستاد اسناد و شواهدی را ارائه کرده که نشان می دهد مسئولان کمیسیون انتخابات همراه با شماری از مسئولان دولتی، زمینه تقلب را فراهم کردند. ستاد آقای عبدالله می گوید که پس از این هر اتفاقی بیافتد، مسوولیت آن به عهده کمیسیون مستقل انتخابات و شخص رییس جمهور کرزی خواهد بود. این در حالی است که نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون انتخابات افغانستان روز شنبه گفته بود که هر سه شرط اصلی که آقای عبدالله برای از سرگیری مجدد روابطش با این کمیسیون مطرح کرده بود، پذیرفته شده است.

اسماعیل شهامت از کابل گزارش می دهد