پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عملیات ارتش پاکستان علیه شورشیان طالب در نزدکی مرز افغانستان

ارتش پاکستان می گوید تهاجم زمینی را در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی در مرز افغانستان آغاز کرده است.

مقام ها می گویند این تهاجم مرحله جدیدی از عملیات دولت علیه جنگجویان طالبان در این منطقه است.

گفته شده است که نیروهای پاکستانی جستجوی خانه به خانه را در شهر میرانشاه آغاز کرده اند.

تهاجم زمینی ارتش پاکستان دو هفته پس از آغاز حملات هوایی و بمباران این منطقه صورت می گیرد.

دولت های افغانستان و آمریکا بار ها خواهان اقدامات نظامی جدی دولت پاکستان علیه شورشیان طالب در مناطق مرزی آن کشور شده است.

اما چرا این عملیات در وزیرستان حالا راه اندازی می شود؟

سعد محمد یک تن از ارتشیان باز نشسته ای پاکستان می گوید از نظر وضعیت سیاسی دولت و ارتش پاکستان زیر فشار قرار داشت تا این عملیات نظامی را اکنون راه اندازی کند.