روزنامه های کابل؛ سه شنبه ۱۰ سرطان

حق نشر عکس Reuters
Image caption قانون حق دسترسی به اطلاعات افغانستان دیروز تصویب شد

مجلس نمایندگان افغانستان پس از مدت‌ها جر و بحث، طرح قانون حق دسترسی به اطلاعات را به تصویب رساند.

استقبال از تصویب این قانون، شکایت از افزایش قیمت ها در ماه رمضان و ادامه جنجال های انتخاباتی عناوین مهم مطالب تحلیلی روزنامه های ۱۰ سرطان/تیر کابل است.

قانون حق دسترسی به اطلاعات

روزنامه اطلاعات روز می نویسد که سرانجام پس از ماه‌ها و سال‌ها انتظار و سرگردانی‌ قانون حق دسترسی به اطلاعات همگانی در دهلیزهای حکومت و شورای ملی، روز گذشته این قانون با اکثریت آرا از سوی مجلس نمایندگان تصویب شد.

اطلاعات روز نوشته که این قانون می‌تواند حمایت حقوقی و قانونی محکم و مطمئنی را برای فعالیت‌های رسانه‌ای در کشور فراهم کند.

اطلاعات روز افزوده که در سالهای گذشته هیچ خبرنگار یا رسانه‌ای نتوانسته آزادانه از درون اداره‌ها‌ و از مقام‌ها و مسئولان بلند‌پایه‌ دولتی اطلاعات به ‌دست آور‌د و آن را با شهروندان شریک ساز‌د.

نویسنده اطلاعات روز از تصویب این قانون استقبال کرده و می نویسد که اکنون شهروندان با پشتوانه این قانون می‌توانند اطلاعات مهم را از دولت و مقام‌های حکومتی مطالبه نمایند.

روزنامه جامعه باز نیز می نویسد که حق دسترسی به اطلاعات از حقوق اساسی هر انسان است که باید جدی گرفته شود.

جامعه باز نوشته که شهروندان باید از طریق بهره‌مندی از حق دسترسی به اطلاعات، به نیروهای فعال اجتماعی و سیاسی در جامعه تبدیل شوند.

جامعه باز همچنان به مشکل بزرگ فساد اداری در افغانستان اشاره کرده و نوشته روشن است که فساد سیستمایتک و گسترده در فضای نا‌شفاف و غبارآلود رشد می‌کند و تصویب این قانون می تواند گامی محکم در مسیر مبارزه با فساد اداری باشد.

جنجالهای انتخابات

روزنامه مدنیت می نویسد که افزون بر مشکلات اقتصادی و امنیتی، اکنون بن بست سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری، مردم افغانستان را نگران ساخته است.

مدنیت می نویسد که در همچو حالت در تمام کشور، نهادهای قانونی به بحران رسیدگی می کنند اما اکنون نهادهای مرتبط به انتخابات از سوی یک طرف درگیر، قابل قبول نیست.

مدنیت می نویسد که ادامه این بن بست تنها سبب متضرر شدن بیشتر مردم می شود پس باید برای حل سریعتر آن اقدامات لازم صورت گیرد.

روزنامه چراغ نیز می نویسد که افغانستان به سوی پرتگاه سیاسی نزدیک می شود.

چراغ اما از نامردان ریاست جمهوری خواسته که حکومت ترکیبی را تشکیل دهند و با یکدیگر کنار بیایند.

چراغ نوشته که باید احساس مسئولیت کرد و به خاطر منافع ملی از منافع شخصی گذشت.

بی انصافی در ماه رمضان

روزنامه انیس نوشته که با آغاز ماه رمضان قیمت مواد خوراکی در بازارها افزایش یافته است.

انیس می نویسد که شماری از فروشندگان به بهانه ماه رمضان، دست به گران فروشی، احتکار و بی انصافی می زنند.

نویسنده انیس از این فروشندگان می خواهد که به خاطر منفعت های شخصی خود، مردم را با بی انصافی آزار ندهند.

انیس نوشته که نبود سیستم کارا برای تنظیم قیمت ها دلیل این امر است با آنهم مسئولیت دولتی بررسی و نظارت از قیمت ها را آغاز کردند.

انیس از فروشندگان می خواهد که با در نظر گرفتن اهمیت و برکت این ماه، دست از گران فروشی بردارند.

مطالب مرتبط