پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عراق چگونه در بحران داعش فرو رفت؟

پیشروی‌های گروه سنی مذهب داعش بقای یک عراق واحد و یک‌پارچه را به خطر انداخته، چرا عراق در این بحران فرو رفت؟ ببرک احساس در بحث این هفته این موضوع را با علی صدر زاده کارشناس جهان عرب، همدی ملک کارشناس امور عراق و مهرداد فرهمند خبرنگار بی بی سی در بغداد در میان گذاشته است.