پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سازمان ملل: کودکان در افغانستان در عملیات انتحاری و نظامی استفاده می شوند

براساس گزارش بانکی مون، دبیر کل سازمان ملل در مورد تاثیر درگیری‌های مسلحانه بر کودکان، تعداد کودکانی که در سال ۲۰۱۳ در افغانستان کشته شده‌اند نسبت به سال ۲۰۱۲ میلادی ۳۰ درصد افزایش یافته‌است.

در این گزارش ۴۷ صفحه‌ای آمده که دستکم ۵۴۵ کودک در سال ۲۰۱۳ در ۷۹۰ حادثه امنیتی کشته شده‌اند و یک هزار و ۱۴۹ نفر دیگر نیز زخمی گردیده‌اند.

در این گزارش از حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و گروه طالبان به عنوان نهادهای مسلح یاد شده که در کشتار کودکان نقش داشته‌اند.

کاربرد مواد انفجاری دست ساز و انجام حملات انتحاری دو عامل عمده کشتار و زخمی شدن کودکان افغان نامبرده شده که ۲۲۹ کودک در این دوحادثه کشته و ۳۹۶ تن دیگر زخمی شده‌اند.

عملیات نیروهای دولت افغانستان و نیروهای خارجی نیز باعث تلفات کودکان افغان شده که ۸۱ کودک توسط نیروهای وفادار به دولت کشته و ۱۲۵ کودک دیگر نیز توسط آنان زخمی شده‌اند.

استفاده از کودکان در عملیات انتحاری و نظامی از موارد دیگر است که دبیرکل سازمان‌ملل در این گزارش خود به آن اشاره کرده‌است.

این گزارش تاکید کرده که ۹۷ کودک زیر سن که همه پسر بودند بعضی از آنها حدود هشت سال داشتند و در عملیات‌های نظامی مورد استفاده قرار گرفتند که ۷۲ کودک نیز توسط گروه طالبان و شبکه حقانی استخدام شده بودند و برای انجام حملات انتحاری استفاده شدند.

سازمان ملل افزوده که ۲۵ کودک نیز توسط نیروهای نظامی طرفدار حکومت استخدام شده که ۱۴ نفر مربوط به پلیس محلی، ۵ تن به پلیس ملی و یک نفر به ارتش ملی افغانستان مربوط می‌شود.

آصف معروف سردبیر بخش افغانستان بی بی سی؛ در کابل با شماری از نوجوانانی که توسط نیروهای امنیتی قبل از انجام عملیات انتحاری بازداشت شده‌اند صحبت کرده و یکی از آنها که عبیدالله نام دارد و از ساکنان لوگر است می گوید او را برای آموزش به پشاور منتقل کردند.