پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کمیسیون شکایات کمیسیون انتخابات را به 'مصلحت‌گرایی' متهم کرد

کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی افغانستان می‌گوید که کمیسیون برگزاری انتخابات با به تاخیر انداختن زمان اعلام نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری قانون را در نظر نگرفته و درگیر مصلحت های سیاسی شده‌است.

ستار سعادت، رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی همچنین گفته که این اقدام می‌تواند جریان کار رسیدگی به شکایت‌ها نسبت به نتایج ابتدایی را متاثر کند.

آقای سعادت در گفت‌وگویی با ندا کارگر خبرنگار بی‌بی‌سی گفت: "وظیفه کمیسیون‌ها نیست که تن به مصلحت‌ها دهند، وظیفه کمیسیون ها این است که مطابق قانون به پیش بروند. این وضعیت درستی نبود، امیدوار هستیم که کمیسیون انتخابات از خود جدیت به خرج دهد و نباید درگیر مصلحت‌ها شود، آن هم مصلحت هایی که تعریفش معکوس مصلحت می‌شود."

رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی گفت که آنها سعی خواهند کرد که این کار کمیسیون انتخابات را جبران کنند اما در صورتی که شکایت ها در مورد نتایج ابتدایی زیاد باشد، ممکن جریان رسیدگی به این شکایت ها نیز زمان بیشتری بگیرد.

آقای سعادت در مورد آنچه بین دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری می گذرد گفت که کار کمیسیون های انتخاباتی فنی است و باید درگیر این موضوعات نشوند.