پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ناظران اروپایی: ادعاهای تقلب در انتخابات افغانستان باید بطور جدی بررسی شود

هیات ناظران اتحادیه اروپا از ادعاهای مطرح شده در رابطه با تقلب در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

تایس برمان، رئیس این هیات، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که بر اساس ادعاهای مطرح شده از سوی تیم‌های انتخاباتی و اطلاعاتی که از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به این هیات رسیده، مشکلاتی در ۶ هزار محل رای گیری وجود داشته است.

او گفت که این رقم در بین نزدیک به ۲۳ هزار محل رای‌گیری، رقم قابل توجهی است و باید این مشکلات به صورت جدی بررسی شود.