پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سفر جان کری به افغانستان برای حل بن‌بست انتخابات

جان کری، وزیر خارجه آمریکا که برای حل بن‌بست انتخاباتی افغانستان به کابل رفته می‌گوید این کشور در لحظاتی سرنوشت‌سازی قرار گرفته است. آقای کری با حامد کرزی، رئیس جمهوری، اشرف غنی‌احمدزی و عبدالله عبدالله نامزدان ریاست جمهوری دیدار و گفتگو کرده است. آقای احمدزی به جان کری گفته از بررسی گسترده آرا پشتیبانی می‌کند. هارون نجفی زاده گزارش می‌دهد.