پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جان کری در کابل، تلاش برای رفع بن‌بست انتخاباتی

جان کری وزیر خارجه امریکا در سخنان هشدار آمیزی گفته مشاجره های تند در مورد آرا، مشروعیت انتخابات و آینده افغانستان را تهدید می کند. آقای کری به افغانستان رفته تا به رفع بحران انتخابات کمک کند. او با حامدکرزی رئیس جمهوری و هر دو نامزد ریاست جمهوری دیدار و گفتگو کرده است. امریکا گفته هر گونه تلاش برای غصب قدرت از راه‌های غیر قانونی، آینده حمایت بین المللی از افغانستان را تهدید می‌کند.

صفی الله امین زاده گزارشی از کابل دارد.